Ansatte

Humla

Adiam F. Mebrhatu

Stilling: Annet

Adiam har jobbet som fast vikar hos oss siden 2015. Høsten 2017 er hun ansatt 70 % hos oss.

Marita Borgen

Stilling: Pedagogisk leder
humla@lnlbarnehage.no

Marita har jobbet i barnehagen siden aug. 2012. Hun er pedagogisk leder på Humla, og er utdannet førskolelærer. Hun trives aller best ute med barna sommer som vinter. Hun ønsker å gi barna gode opplevelser i uteleken og på turer i nærmiljøet. Aktiv hverdag i barnehagen der barna får brukt kroppen og sin frie fantasi i leken står i fokus for Marita.

Pia Faaberg

Stilling: Pedagogisk leder

Pia begynte å jobbe som vikar i barnehagen, samtidig med at hun utdannet seg som førskolelærer. Pia er pedagogisk leder på Humla. Hun har 10 års erfaring med barn og unge. I hverdagen liker hun å jobbe med drama og eventyr, og bruke dette som verktøy når hun jobber med språkutvikling.

Eva Ninni Sommerseth

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Eva er pedagogisk medarbeider og har jobbet i barnehagen siden 2007. Hun liker å gå på opplevelsesturer, og se hva man kan finne i skog og mark. Eva er like nysgjerrig som barna, og liker å undre seg. Hennes ro og trygghet smitter over på avdelingen.

Lise Brandtzæg

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Lise har jobbet i barnehagen siden barnehagen åpnet i 2003. Hun er en stor frilufts entusiast, og liker å jobbe med barnets språklige kompetanse. Lise har sammen med Kristin ansvar for skoleklubben.

Marihøna

Julia Fritzsche

Stilling: Pedagogisk leder

Julia er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder på Marihøna, og har også videreutdanning i spes.ped. Hun har vært ansatt i barnehagen siden 2011. Julia jakter alltid på gode opplevelser sammen med barna, og det er sammen med dem hun trives best. Høst 2017/vår 2018 vil Julia ta videreutdanning i "Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen". Julia er frikjøpt en dag pr uke og har språkopplæring med flerspråklig barn.

Barbara Blaszkowska

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Barbara er pedagogisk medarbeider og har jobbet i barnehagen siden 2011. Hun er utdannet lærer og lang erfaring med å jobbe med barn og unge fra hjemlandet sitt. Hennes kunstneriske ferdigheter synes godt i hennes arbeid med barna, og på avdelingen.

Jeanette Bodin

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Jeanette begynte hos oss 1.8.16. Jeanette er fast vikar som pedagogisk medarbeider på Marihøna. Jeanett er rolig og omtenksom, og man finner henne ofte på gulvet sammen med barna.

Myggen

Kristin Øisang

Stilling: Pedagogisk leder
myggen@lnlbarnehage.no

Kristin har jobbet i barnehagen siden desember 2003. Januar 2014 begynte hun å jobbe som pedagogisk leder. Hun var ferdig utdannet førskolelærer i 2010. Kristin liker å gå på oppdagelsesturer med barna: utforske turområder og finne noe spennende på veien, som fanger barnets interesse. Kristin er styrerassistent i barnehagen.

Heidi Arctander

Stilling: Pedagogisk medarbeider
477 57 513

Fra august 2017 jobber Heidi som pedagogisk medarbeider på Myggen. Heidi har vært ansatt som renholder helt siden barnehagen åpnet i 2003. Heidi er glad i å være ute og undre seg sammen med barna.

Siri Austad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Siri har jobbet hos oss som pedagogisk medarbeider siden 2010. Hun begynner på førskolelærerutdanning 14.8.2017. Hun jobber 50% ved siden av utdanningen på Myggen. Siri er glad i samlinger og være mye ute.

Unni Bredesen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Unni er pedagogisk medarbeider og har jobbet i barnehagen siden oktober 2009. Hun er glad i å være mye ute, og liker å gå på opplevelsesturer i skog og mark. Unni er også veldig glad i kokkelere, sammen med barna.

Andre ansatte

Siv Yolanda Sanchez-Vedlog Lnl bhg.

Stilling: Annet

Siv begynte hos oss 01.10.2017 og er en av våre faste vikarer.

May Britt S. Andersen

Stilling: Daglig leder
452 60 086
post@lnlbarnehage.no

May Britt var ansatt i barnehage fra 2004 og til 2012, som pedagogisk leder. To av disse årene var hun vikar som daglig leder. Fra 1. august 2016 tiltrådte hun stillingen som daglig leder. May Britt`s to hjertesaker er: "Å ha et aktivt utemiljø og benytte naturens «smeltedigel» gir barna et mangfold av opplevelser og erfaringer", og "Leken er viktig del av barns utvikling".

Nina Bjerkås

Stilling: Vikar
98457601
n.mb@live.no