Ansatte

Faste vikarer

Adiam F. Mebrhatu

Stilling: Annet

Adam har jobber siden 2014, som vikar.

Siv Yolanda Sanchez-Vedlog Lnl bhg.

Stilling: Vikar

Siv begynte hos oss 01.10.2017 og er en av våre faste vikarer.

Humla

Victoria Marie Hamre

Stilling: Annet

Victoria begynte so pedagogisk leder hos oss 1.8.2018. Hun har fordypning i natur, helse og bevegelse, og er opptatt av å utforske og undre seg sammen med barna. Samtidig som liker å skape gode rammer for lek og læring i barnehagen.

Pia Faaberg

Stilling: Pedagogisk leder

Pia begynte å jobbe som vikar i barnehagen, samtidig med at hun utdannet seg som førskolelærer. Pia er pedagogisk leder på Humla. Hun har 10 års erfaring med barn og unge. I hverdagen liker hun å jobbe med drama og eventyr, og bruke dette som verktøy når hun jobber med språkutvikling.

Eva Ninni Sommerseth

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Eva er pedagogisk medarbeider og har jobbet i barnehagen siden 2007. Hun liker å gå på opplevelsesturer, og se hva man kan finne i skog og mark. Eva er like nysgjerrig som barna, og liker å undre seg. Hennes ro og trygghet smitter over på avdelingen.

Lise Brandtzæg

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Lise har jobbet i barnehagen siden barnehagen åpnet i 2003. Hun er en stor frilufts entusiast, og liker å jobbe med barnets språklige kompetanse. Lise har sammen med Kristin ansvar for skoleklubben.

Marihøna

Kathrine Mulvaney

Stilling: Pedagogisk leder

Kathrine begynte å jobbe hos oss 1.mai 2018. Hun er pedagogisk leder på Marihøna sammen med Julia. Kathrine har 10 års erfaring som ped.leder.

Julia Fritzsche

Stilling: Pedagogisk leder
marihona@lnlbarnehage.no

Julia er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder på Marihøna, og har også videreutdanning i spes.ped. Hun har vært ansatt i barnehagen siden 2011. Julia jakter alltid på gode opplevelser sammen med barna, og det er sammen med dem hun trives best. Høst 2017/vår 2018 vil Julia ta videreutdanning i "Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen".

Barbara Blaszkowska

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Barbara er pedagogisk medarbeider og har jobbet i barnehagen siden 2011. Hun er utdannet lærer og lang erfaring med å jobbe med barn og unge fra hjemlandet sitt. Hennes kunstneriske ferdigheter synes godt i hennes arbeid med barna, og på avdelingen.

Jeanette Bodin

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Jeanette begynte hos oss 1.8.16. Jeanette jobber i 50% stilling som pedagogisk medarbeider. Hun deler stillingen med Siri Austad. Jeanett er rolig og omtenksom, og man finner henne ofte på gulvet sammen med barna.

Siri Austad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Siri har jobbet hos oss som pedagogisk medarbeider siden 2010. Hun begynner på førskolelærerutdanning 14.8.2017. Hun jobber 50% på Marihøna, ved siden av utdanningen som barnehagelærer. Siri er glad i samlinger og være mye ute.

Myggen

Benedicte Eckmann

Stilling: Annet

Benedicte er nyutdannet barnehagelærer. Hun jobber som vikar for Marita Borgen, som har barselpermisjon. Benedicte jobber på Myggen. Hun liker å utforske og gå på turer i naturen.

Kristin Øisang

Stilling: Pedagogisk leder
452 15 625
myggen@lnlbarnehage.no

Kristin har jobbet i barnehagen siden desember 2003. Januar 2014 begynte hun å jobbe som pedagogisk leder. Hun var ferdig utdannet førskolelærer i 2010. Kristin liker å gå på oppdagelsesturer med barna: utforske turområder og finne noe spennende på veien, som fanger barnets interesse. Kristin er styrerassistent i barnehagen.

Heidi Arctander

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Fra august 2017 jobber Heidi som pedagogisk medarbeider på Myggen. Heidi har vært ansatt som renholder helt siden barnehagen åpnet i 2003. Heidi er glad i å være ute og undre seg sammen med barna.

Unni Bredesen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Unni er pedagogisk medarbeider og har jobbet i barnehagen siden oktober 2009. Hun er glad i å være mye ute, og liker å gå på opplevelsesturer i skog og mark. Unni er også veldig glad i kokkelere, sammen med barna.

Andre ansatte

May Britt S. Andersen

Stilling: Daglig leder
452 60 086
post@lnlbarnehage.no

May Britt var ansatt i barnehage fra 2004 og til 2012, som pedagogisk leder. To av disse årene var hun vikar som daglig leder. Fra 1. august 2016 tiltrådte hun stillingen som daglig leder. May Britt`s to hjertesaker er: "Å ha et aktivt utemiljø og benytte naturens «smeltedigel» gir barna et mangfold av opplevelser og erfaringer", og "Leken er viktig del av barns utvikling".