Barnehagens pedagogiske plattform

Vi ønsker å være en innkluderende barnehage både for barn og voksne.

Vår pedagogiske plattform

Barnehagens visjon:

"I Lier natur- og landbruksbarnehage lærer lekende barn å ta vare på hverandre og jorda."

I tillegg er: ”Gi barna en forståelse av vår plass i naturen og hva naturen og landbruket betyr for oss”, et hovedmål:

Landbruket er en viktig del av hva vi gjør sammen med barna. Barnehagen ligger fint til, og er omgitt av epletrær og landbruksarealer på alle kanter. Vi ønsker å være en inkluderende del av dette. Barnehagen vår har både drivhus og grønnsaksbed.

Vi ser på uteliv som en naturlig del av barnehagehverdagen. Ute er mulighetene for utfoldelse for enorme, plassen er stor og vi erfarer at barn er i færre konflikter. Felles opplevelser på tur gir samhøringhet og skaper identitet.