Barnehagens tradisjoner

TRADISJONENE VÅRE Det er hyggelig med tradisjoner som gjentas år etter år.

TRADISJONENE VÅRE
Det er hyggelig med tradisjoner som gjentas år etter år.
 
Høstsuppe
Vi serverer suppe laget av grønnsaker vi har dyrket selv. Markerer en avslutning av landbrukssesongen vår.
 
Dugnad
Her kan foreldrene hver høst skrive seg opp på ulike oppgaver som vi trenger hjelp til gjennom året.
 
FN dagen
Markeres i oktober i hele barnehagen. Avsluttes med foreldrekaffe på selve FN dagen 24.10.
 
Lucia feiring
Foreldrene inviteres til Lucia-opptog i barnehagen. Alle barna er hvitkledde.
 
Nissefest
Personalet og barna kler seg ut som nisser.
 
Juletrefest
SU(foreldreutvalget) arrangerer en populær juletrefest hvert år i januar.
 
Ski/ake dag
I januar/februar er det ski og akedag. Da går vi rundt på jordet ved barnehagen og får premie etterpå.
 
Tema karneval/Vinterfest
Barna kommer kledd i en basisfarge og vi lager karnevalverksted her og etterpå er det fest.
 
Påskefrokost
En av de siste dagene før påske inviterer vi foreldrene og barn til felles frokost.
 
”17 mai” feiring
Vi har leker, synger, går i tog og spiser is. Kaker og kaffe til foreldre/foresatte.
 
Sommeravslutning
SU arrangerer en felles avslutning for barna, personalet og foreldrene før sommerferien