Humla

Er en avdeling med 24 glade barn i alderen 3-5 år, og 4 engasjerte voksne som er nysgjerrige og lekende sammen med barna.

Avdelingen vår er stor og lys med ulike lekerom deriblant et stort tegne og malerom der utstyr er tilgjengelig for barna, konstruksjons og byggerom, bibliotek, et snekkerverksted m.m.

 

Vårt hovedfokus vil være å gi barna tid og rom for lek ved at rommene stadig er i forandring i takt med barnas interesser som har plass til det enkelte individ, samt det å være en del av et fellesskap der fokus på vennskap og likeverd er sentralt.

Fysisk aktivitet og bruk av naturen og nærmiljøet er en viktig del av hverdagen vår.

Vi mener det er viktig å være i fysisk aktivitet ved å la barna få utforske naturen og får kroppslige utfordringer, samtidig som de lærer seg å ta vare på miljøet og naturen rundt seg.

Vi har opptil to turdager i uken, hvor vi er på oppdagelsesturer i nærmiljøet der utgangspunktet er utforskning og lek på barnas premisser. I barnehagens flotte uteområde er vi enten aktive i grønnsakshagen og drivhuset vårt, eller i de fine natur lekeapparatene våre.

Vi er opptatt av at barna skal få utfolde seg både inne og ute, undre seg, være nysgjerrige og utforskende i en barnahege der barnas behov og forutsetninger ligger til grunn.