Barnehageåret 2018/2019

 
 2018
  
 
Felles dugnad: lørdag 20. oktober.
 
Høstsuppe: onsdag 24. oktober 
 
Nissefest: onsdag 19. desember.
 
 
Planleggingsdager høst 2018:
Fredag 14. september
Mandag 12. november