Myggen

På Myggen går de yngste barna i alderen 1-2 år. Det er 14 barn og vi er 4 engasjerte voksne som ønsker å sikre barna en trygg og meningsfull hverdag.

Både ute- og innemiljøet er tilrettelagt slik at det stimmulerer til varierte sanseopplevelser og støtter opp om toddlernes kroppslige væremåte. "Toddler" brukes gjerne om ett- og toåringene som "stabber og går".

I daglig arbeid fremmer vi lek, undring, kreativitet,(kropps-) språk og fysisk aktivitet hvor barna medvirker.

Når barnet ditt begynner på Myggen er trygghet, tilstedeværelse og tid tillagt vekt og forutsetninger for at barnet skal oppleve overgangen fra hjem til barnehage av god kvalitet. Vi har satt av tre dager til tilvennig. Det vil likevel blir noe individuell tilpasning da noen barn vil ha behov for lengre tid enn andre før de finner seg til rette.

Barnet ditt får tildelt en primærkontakt og får sin egen plass i garderoben og på badet til klær, sko og annet utstyr.

Dagen på Myggen består av frokost, aktiviteter/lek inne eller ute, samlingsstund, spising, soving, stell og rydding.

Uka på Myggen inneholder både prosjektarbeid, turdag og varmmåltid.

Barnehagens fokus på landbruk og natur gjør at vi også deltar i hagearbeid og har tilgang på både bær, frukt og grønnsaker.

Bruk av naturmaterialer som vann, sand, steiner, pinner, løv, kongler og ull stimulerer sansene, fremmer undring og inspirerer til lek og samspill.

Å bli kjent i nærmiljøet er også en del av innholdet på Myggen. Ved å gå på tur utenfor barnehagen gis barna anledning til en utvidet naturopplevelse. Vi har gjerne noen faste steder vi går til. For toddleren er ikke endepunktet på turen målet i seg selv. Derfor stopper vi ofte underveis for å se, lytte og undre oss over det vi oppdager langs veien. I tursekken har vi også gjerne med pedagogisk utstyr for lek, musikkaktiviteter eller lese-/eventyrstund.

På Myggen legger vi vekt på daglig kommunikasjon med dere foreldre gjennom tett dialog og gjensidig informasjonsdeling som angår barna deres.

 

Velkommen til oss.

Hilsen Myggen.