Marihøna

Marihøna er en avdeling med barn i alderen 2-3 år, her er det 15 barn og 4 voksne. På Marihøna har vi fokus på å gi barna tid og ro til å være i lek eller en aktivitet over tid.

Vi deler ofte barna i grupper, og barna får velge hva de ønsker å leke med. Barna øver seg på å velge aktivitet, og deretter rydde etter seg før de kan gjøre noe annet. Vi har blant annet en populær kjøkkenkrok, hyller der vi setter frem leker etter interesse(f.eks. togbane, duplo) og et hopperom for fysisk utfoldelse på avdeling. De voksne er på gulvet med barna, leker, veileder, og har ett trygt fang med oppmuntrende ord når det trengs.

Vi har samlingsstund hver dag der vi for ekempel synger, leker bøker/evetyr og danser.

Barn i 2-3 års alderen har et stort behov for fysisk utfolfelse, og vi er heldige å ha ett flott og spennende uteområde med utfordinger for alle. En gang i uken går vi en tur i nærområdet vårt, der det er fokus på gode opplevelser. Det er ikke alltid vi kommer dit vi hadde tenkt, men det gjør ingenting. Vi har som filosofi at "Veien blir til mens man går!". Vi tar oss god tid til og undre oss sammen med barna om det vi måtte se på veien. Det kan være for eksempel meitemark, pinner eller en traktor.

Ute i barnehagen har vi barna med på det daglige arbeidet med stell i drivhus og grønnsaksbed. Det er til tider mye godt og smake på fra bærbusker, frukttrær, drivhus og grønnsaksbed.